Turne në fabrikë

ZYRA E ZYRAVE

Zyra Sifot
Zyra Sifot
Salla e mbledhjeve Sifot

Zona e magazinës

2
3
1

ZONA E PUNËSISË

sdr
31
41
5
6
71
cof
8
10
sdr
16